Kirketjenere:

Kirketjener Palle Binderkrantz

Telefon: 5366 6074

E-mail: palle.holbaekkirke@gmail.com

 

Palle har sin daglige gang primært i kirken og i klosteret, men også i kapellanboligen og i sognehuset.

 

Kirketjener Camilla Hundborg

Telefon: 6161 8991

E-mail: ch@holbaekkirke.dk

 

Camilla har sin daglige gang primært i sognehuset og i kapellanboligen, men også i klosteret, og i kirken.

 


Organister:

Organist Jytte Lundbak

Telefon: 4015 3445

E-mail: lundbak@holbaekkirke.dk
 

 

 

 

Organist og korleder Louise Vase

Telefon: 2497 7902

E-mail: lbv@holbaekkirke.dk

Fri: mandag.

 

 

 


 Korsangere:

Hverdagssanger Hans Jørgen Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagssanger Lone Brøns Christensen

 

 

 

 

 


Hverdagssanger Tove Nielsen