Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd
Menighedsrådets e-post: 7274(at)sogn.dk  
"Bekendtgørelse af lov om menighedsråd"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 - NY DATO FOR ORIENTERINGSMØDET
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Skt. Nikolai Sognehus, Kirkestræde 9, 4300 Holbæk
Orienteringsmøde skulle finde sted i maj måned men er under omstændighederne blevet udskudt til tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Sognehuset.
Kirken er der, hvor der er fællesskab. Men fællesskab kan se ud på mange måder. Menighedsrådet sætter rammerne for, hvordan fællesskabet skal se ud i Skt. Nikolai Kirke. 
På mødet vil det nuværende menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater der skal vælges til menighedsrådet, datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges. Der vil naturligvis være mulighed for at snakke med nuværende menighedsrådsmedlemmer om deres oplevelser af at være en del af dette vigtige lokale råd.