Kirke- og kirkegårdskontoret har åben mandag til fredag kl. 10-14.

Kirkegårdskontoret behandler følgende:
- Henvendelser vedr. bisættelser/begravelser/gravsteder mv
- Henvendelser vedr. bookning af dato for dåb og vielse

Henvendelse kan også ske via mail til kontor@holb-kgd.dk eller på tlf. 59 45 05 94.


Henvendelser vedr. bookning af konfirmation, dåb umiddelbart før konfirmation, samt spørgsmål i denne forbindelse sendes til all@km.dk.


Henvendelser vedr. attester, navngivning, navneændringer/ændringer i personregistrering mv. sendes til dfk@km.dk. Her kan også ringes på 59 43 08 91 eller 59 45 05 81 i følgende tidsrum:
- Mandag til fredag fra kl. 10.00 til 13.00
- Torsdag tillige fra kl. 16.00 til 17.30
Henvendelse vedr. anmeldelse af dødsfald, omsorgs- og ansvarserklæring samt navngivning og navneændring ske digitalt via Borger.dk. Hvis man ønsker hjælp til det, kan man henvende sig på ”Det fælles kirkekontor” eller ringe på tlf. nr. 59 43 08 91.

Du kan få et samlet overblik over hvem du skal kontakte med fødsel, dåb, vielse mfl. her


Kirketjenerne deltager i alle kirkelige handlinger. 
Ønsker du speciel pyntning af kirken i forbindelse med f.eks. vielser og begravelser kontaktes kirketjenerne.

Kirketjenerne har det daglige tilsyn med kirken og klostret, både hvad angår bygningerne og inventar og arealerne omkring kirken.


Rundvisning
Der kan ved henvendelse til kirketjenerne aftales tid til rundvisning i Skt. Nikolai kirke og Sortebrødreklosteret
Rundvisning på Margrethe Kapellet og kirkegårdene aftales med kirkegårdskontoret.