Anders Larsensvej 6,  4300 Holbæk
Tlf. 59 45 05 94 / e-mail 7274-kka@km.dk


Margrethe-Kapellet er tegnet af arkitekt Karsten Rønnov og indviet i 2001. Kapellet bruges ved bisættelser og begravelser, og har plads til 75 siddende gæster.

Aftale om begravelse eller bisættelse fra Margrethe-Kapellet træffes normalt gennem bedemand.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret på 5945 0594.

Betaling vedrørende ydelser i forbindelse med brug af Margrethe-Kapellet fremgår af Holbæk Provstis takstregulativ.