Østre Kirkegård er beliggende i den østlige del af Holbæk ved Anders Larsensvej. Kirkegården er anlagt i 1924 efter tegninger af havearkitekt E. Bøttiger.

Kirkegårdens areal er ca. 5 ha. På kirkegården findes det gamle Østre Kapel. Dette anvendes ikke længere, idet det blev erstattet af det nye Margrethe-kapel, der ligger på Naturkirkegården. Østre Kapel 

Østre Kirkegård har en række forskellige afdeling med hver sit særpræg, dækkende både er kiste- og urnegravsteder. På dele af kirkegården er der servitutter på gravsteder, som fastlægger udseendet af gravstederne. Alle gravsteder på kirkegården har obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale.

Kistegravstedernes størrelse varierer fra 3 m2 til 30 m2. Gravstederne, der bruges som familiegravsteder, kan have op til 10 gravpladser. Urnegravstederne er på 1 m2-1½ m2.

På Østre Kirkegård findes Birkeplænen, som indeholder urnegravsteder på 1 m2 i græsplæne. Her er mulighed for at placere en mindesten i plænen.

På Østre Kirkegård findes også den gamle askefællesgrav med urnegravsteder. Der nedsættes ikke længere urne i den gamle askefællesgrav.