Dagsorden - menighedsrådsmøde den 11. maj 2021

Covid19 restiktioner kan medføre at mødet er lukket for offentligheden.

Dagsorden offentliggøres senest 3 dage før menighedsrådsmødet.

Du kan se datoen for næste møde i kalenderen til venstre.